Web Analytics

Innovatie

Innovatie

Innovatie

Modulaire hoge druk alkaline elektrolyser 


NEWES ontwikkelt een modulaire alkaline elektrolyser van ca. 1 MWe, geschikt voor het maken van waterstof op hoge druk zonder gebruik te maken van compressoren en gasdroging.

Met deze compacte modulaire elektrolyser kan duurzaam opgewekte elektriciteit zeer kosteneffectief worden omgezet in groene waterstof, welke o.a. kan worden gebruikt ter vervanging van aardgas of uit aardgas geproduceerde grijze waterstof om CO2 emissie te verminderen.

De elektrolyser is opgebouwd uit modules van ca. 1 MWe (welke kunnen worden gekoppeld tot een totaal vermogen van ca. 25 MW) en kan waterstof leveren tot een druk van 350 bar, zonder gebruik van compressoren.

NEWES wil in 2023 een demonstratie installatie realiseren van 1 tot 3MWe en deze gaan bedrijven. 

In de praktijk kan er veel energie bespaard worden door de stoomketelinstallaties efficiënter te laten werken, zonder de noodzaak om deze volledig te vernieuwen. Met een studie kan dit voor de klant berekend worden.

Waarop realiseren wij meestal de snelle winsten? In slechte isolatie van ketels, leidingwerk en appendages. In lekkages van stoomleidingen en in condenspotten. Dat leidt tot onnodig energieverlies, wat op jaarbasis behoorlijk in de papieren kan lopen. Goede isolatie verdient zich al binnen een jaar terug. Newes analyseert met innovatieve technieken de werking van uw stoomketelinstallaties en geeft aan welke (vaak eenvoudige) maatregelen genomen kunnen worden om direct energie te besparen.

Newes kan een branderinstallatie optimaliseren door gebruik te maken van een verbrandingsluchtverwarmer. Newes maakt hier voor haar klant een concreet plan van aanpak voor.

In stoomsystemen zit restenergie. Het is de kunst om die optimaal te benutten. Met het inzetten van een economiser of een rookgascondensor bijvoorbeeld. Een investering die zich meestal binnen korte tijd terugverdient. De stoominstallaties bevatten ook restenergie in stoom, condensaat, spui- en afvalwater. Ook deze restenergie kunt u grotendeels terugwinnen, bijvoorbeeld met buffer- en flashvaten, productieapparaten en warmtewisselaars. Newes kent de mogelijkheden en komt met een besparingsadvies.

Deze scan (S&CS) licht het stoom- en condensaatsysteem van de installaties volledig door, inclusief ketelhuis, distributienet, stroom- en warmteverbruikers en een controle op condenspotten.

De scan is grotendeels gebaseerd op veldwerk. Op basis van de procesgegevens wordt ook een bureaustudie gedaan naar een energie-efficiënte werking van de installaties en de benutting van restwarmte van afvalenergie. Newes helpt bij het volledige traject, van analyse tot optimalisatie.

De wettelijke eisen voor de uitstoot van NOx worden steeds strenger. Newes meet de uitstoot en komt met voorstellen tot verbetering. Bijvoorbeeld met de binnen Newes ontwikkelde tetratubes, die zorgen voor een betere en schonere verbranding.

Onderhoud en service

Inspecties

Innovatie

Consultancy

Full steam ahead!

Contact met NEWES

Wilt u op volle kracht vooruit? Met een frisse, innovatieve en flexibele partner die uw productie draaiende houdt en met u meedenkt? Eén telefoontje of e-mail is genoeg voor een persoonlijke afspraak