Web Analytics

Inspecties

Inspecties

Inspecties

Inspecties van de installaties kunnen een breakdown voorkomen. Soms zijn ze ook noodzakelijk om aan wettelijke voorschriften te (blijven) voldoen. De verantwoordelijkheid voor alle inspecties kunt u bij NEWES onderbrengen.

We zijn de partner die inspecteert, de inspectieresultaten vastlegt, beoordeelt, reparatieadviezen geeft en deze desgewenst uitvoert.

Bij ketelinspecties wordt de conditie van de ketelinstallaties onafhankelijk vastgesteld door onze Level 3 gecertificeerde inspecteurs. Dat gaat vaak samen met een restlevensduurstudie, die voorspelt hoe lang de installatie volgens geldende normen en regelgevingen (PED) nog kan functioneren.

De ketelinstallaties moeten voldoen aan wettelijke eisen. Voorafgaand aan wettelijke keuringen verzorgen onze gecertificeerde inspecteurs nieuwbouwkeuringen, keuringen voor ingebruikname en periodieke herkeuringen van stoomketelinstallaties. Ook begeleiden wij dan de externe keuringsinspecteurs.

Bij schade-inspecties wordt de conditie van de ketel onderzocht zonder deze (verder) te beschadigen (NDO). Aan de hand van de bijbehorende ontwerptekeningen worden eventuele schades en slijtages door onze ervaren inspecteurs nauwkeurig in kaart gebracht. Op basis van die gegevens worden risico’s, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en restlevensduur van de installatie berekend.

Onze gecertificeerde inspecteurs inspecteren ook reparaties aan stoomketelinstallaties. Doel is om tot een onafhankelijke beoordeling van de reparatie te komen, aan de hand van de bijbehorende ontwerptekeningen. De resultaten worden vertaald naar risico’s, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en restlevensduur van de installatie.

NEWES verzorgt ook inspecties die gericht zijn op het vaststellen van de restlevensduur van de stoomketelinstallaties. Een belangrijk gegeven voor de continuïteit van de productie.

Voor het vaststellen van schade en/of slijtage aan de stoomketelinstallatie beoordelen onze gecertificeerde inspecteurs ontwerptekeningen en verrichten NDO-onderzoek. Doel van de technische inspecties en conditiebeoordelingen is om risico’s te verkleinen, de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de installaties te verhogen en de restlevensduur vast te stellen.

Variabele en vaste hangers van leidingen absorberen de bewegingen en expansie van leidingen in de installaties. Werken deze niet goed, dan kan dat leiden tot ontzetting van de installatie of leidingbreuk, met milieuschade en hoge reparatiekosten tot gevolg. NEWES heeft een full service inspectieprogramma ontwikkeld waarmee hangers zonder steigers worden geïnspecteerd op hun functioneren. Dat bespaart kosten en verlaagt daarmee de drempel om een inspectie te laten uitvoeren. Het programma omvat ook advies, onderhoud en het eventueel vervangen van hangers.


Hangers zijn er in vele soorten en maten. NEWES heeft de specialistische kennis en ervaring in huis om alle typen veerhangers en andere bevestigingen of ondersteuningen van de leidingsysteem te inspecteren en te vervangen.

Leidingen zijn de slagaders van de installaties. Zij verbinden de verschillende productieonderdelen en apparaten. Problemen met leidingen brengen de bedrijfsprocessen in gevaar en kunnen voor onveilige situaties zorgen. Daarom zijn tijdige en regelmatige controles zo belangrijk. Wij inspecteren de leidingen en adviseren over noodzakelijke vervangingen en aanpassingen.

Stoomdrums zijn door hun hoge rekgrenssamenstelling gevoelig voor spanning- of vervorming geïnduceerde corrosie, waardoor scheurvorming kan ontstaan. NEWES verzorgt periodieke inspecties, zowel inwendig als uitwendig, onder andere met endoscoop of d.m.v. NDO-onderzoeken.

Net als stoomdrums zijn ontgassers gevoelig voor spanning- of vervorming geïnduceerde corrosie. Dat kan ernstige ongelukken veroorzaken. NEWES verricht inspecties aan ontgassers conform de Praktijkregels voor drukapparatuur (PRDA).

Goed functionerende branders zijn bedrijfszeker, gaan langer mee en zorgen voor een schonere verbranding. NEWES verzorgt brander- en kanaalinspecties en verricht vaste periodieke onderhoudsbeurten.

Lekkage in het rookgasgedeelte van de ketel veroorzaakt veel verspilling van energie. Met een infraroodcamera brengen wij deze lekkages in beeld. Vervolgens kan er een concreet plan voor reparaties of aanpassing worden opgesteld.

Onderhoud en service

Inspecties

Innovatie

Consultancy

Full steam ahead!

Contact met NEWES

Wilt u op volle kracht vooruit? Met een frisse, innovatieve en flexibele partner die uw productie draaiende houdt en met u meedenkt? Eén telefoontje of e-mail is genoeg voor een persoonlijke afspraak