Web Analytics

Klant EPZ waardeert HSE inzet NEWES

Tijdens de geplande EPZ splijtstofwisselperiode heeft NEWES alle benodigde werkzaamheden uitgevoerd aangaande de inwendige inspectie van de voedingswater-ontgasser. Door de goede samenwerking en coördinatie tussen EPZ en het NEWES projectteam, is er gezamenlijk een uitgebreide Taak Risico Analyse opgesteld “werken in een besloten ruimte”.

De basis voor deze Taak Risico Analyse (TRA) is een gedetailleerd stappenplan geweest, waarin de activiteiten van alle betrokken disciplines zijn geanalyseerd op mogelijk aanwezige risico’s, waarvoor vervolgens de beheersmaatregelen zijn gedefinieerd.

Het afstemmingsproces heeft uiteindelijk geresulteerd in een uitgebreide TRA, waar beide partijen het over eens waren, dat de werkgerelateerde risico’s tot een aanvaardbaar restrisico zijn gereduceerd.

Deze Taak Risico Analyse, een goede voorbereiding en de inzet tijdens de splijtstofwisselperiode hebben ervoor gezorgd dat de werkzaamheden zonder enig incident en met succes zijn afgerond.

Dat deze werkwijze in de werkvoorbereidings- en uitvoeringsfase niet onopgemerkt is gebleven, is tot uiting gekomen in het feit dat EPZ, NEWES een HSE prijs heeft toegekend.

Daarom willen wij de heren W.C. Zuijddijk, W. de Klerk, J. Weug en L. Baaij van EPZ Borssele niet alleen bedanken voor het toekennen van de HSE prijs, maar in het bijzonder voor de open samenwerking, overlegstructuur en het beschikbaar stellen van alle noodzakelijke middelen om dit te realiseren.

Daarnaast willen we van deze gelegenheid gebruik maken om de NEWES heren A. de Vries, R. Offenberg en M. ter Beek te bedanken voor hun inzet, coördinatie, toezicht en communicatie op en rond de werkvloer.

CEO

H.F.H. Hessing

Full steam ahead!

Contact met NEWES

Wilt u op volle kracht vooruit? Met een frisse, innovatieve en flexibele partner die uw productie draaiende houdt en met u meedenkt? Eén telefoontje of e-mail is genoeg voor een persoonlijke afspraak

©2021 Newes.nl / Privacy Statement