Web Analytics

Veiligheid en HSE

Veilig werken is voor NEWES van groot belang en dit staat voorop bij al het handelen door medewerkers.
Naast het Management Team, leidinggevenden op locatie, draagt iedere medewerker de verantwoordelijkheid voor kwaliteit, veiligheid en zorg voor het milieu. Door toepassing van inspecties, verbeterprocessen, aanvangsinstructies, toolboxmeetings en opleidingen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan gedragsverbetering om continue te verbeteren op het veiligheidsbewustzijn.
Dit wordt ondersteund door het volgende QHSE-beleid:

Om het vertrouwen in ons bedrijf door onze medewerkers, opdrachtgevers en stakeholders nu en in de toekomst zeker te stellen, zullen wij als NEWES onze werkzaamheden altijd zo veilig mogelijk, milieubewust, conform geldende normen en richtlijnen en klantgericht uitvoeren en:

  1. monitoren wij onze processen;

  2. streven wij ernaar om alle risico’s op (bijna-)ongevallen met en zonder verzuim, persoonlijk letsel, blootstelling aan gezondheidsbedreigende stoffen, materiële- dan wel milieuschade weg te nemen door dusdanige beheersmaatregelen te treffen dat deze tot “nul” wordt gereduceerd;

  3. passen wij gestructureerde werkmethodes toe afgestemd op de gewenste voorschriften, wettelijke eisen en normen;

  4. streven wij naar een open communicatie met eigen personeel maar ook met  onze klanten en stakeholders;

  5. zorgen wij voor de veiligheid van derden en ingeleenden die voor ons werkzaamheden verrichten en/of die zich op de terreinen van NEWES bevinden;

  6. spelen wij proactief in op veranderende marktsituaties, omgevings- & uitvoeringsrisico’s;

  7. bevorderen wij de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van het personeel door het creëren van goede ergonomische en veilige werkomstandigheden;

  8. voorzien wij al onze medewerkers en ingeleenden van goedgekeurd materieel en de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen;

  9. en indien doeltreffend voor het benodigde resultaat, het aanschaffen van milieuvriendelijke materialen dan wel toepassen van milieuvriendelijke technieken;

  10. streven wij naar een continue verbetering van de organisatie met betrekking tot QHSE, evenals de vaststelling van bijbehorende doelstellingen.

Full steam ahead!

Contact met NEWES

Wilt u op volle kracht vooruit? Met een frisse, innovatieve en flexibele partner die uw productie draaiende houdt en met u meedenkt? Eén telefoontje of e-mail is genoeg voor een persoonlijke afspraak